Help

Deze almanak geeft u uitgebreide mogelijkheden om informatie op te vragen en aan te passen aan uw specifieke vragen. Alle informatie is gestructureerd in een aantal categorieën.

Binnen een bepaalde categorie zijn tabellen beschikbaar over verschillende onderwerpen. Als u een categorie en een onderwerp hebt geselecteerd, zal de gevraagde informatie in tabelvorm op het beeldscherm worden getoond. Daarbij verschijnt links in beeld een menu met extra functies die u de mogelijkheid geven om de informatie verder aan te passen aan uw wensen. De volgende functies zijn beschikbaar:
Keuze van categorie en onderwerp

Er worden vijftien categorieën onderscheiden. U krijgt een volledig overzicht van alle categorieën door boven in beeld op de knop 'tabellen' te klikken. In dit overzicht kunt u klikken op de categorie van uw keuze. Vervolgens krijgt u een overzicht van alle onderwerpen binnen deze categorie waarvoor tabellen beschikbaar zijn.
^Naar procenten

Als er op het scherm een tabel staat, waarbij de gegevens worden opgeteld in totalen, dan kunt u deze gegevens ook in procenten weergeven. Hierbij wordt het totaal op 100% gesteld. Druk daarvoor op de knop 'naar procenten'.
^Naar indexcijfers

In sommige tabellen zijn de gegevens beschikbaar in de vorm van een tijdreeks. Dat betekent dat dezelfde informatie voor meerdere achtereenvolgende jaren beschikbaar is, in enkele gevallen zelfs inclusief prognoses voor de komende jaren. U heeft de mogelijkheid om één van de jaren in de tabel aan te wijzen als indexjaar. De gegevens van dat jaar worden gesteld op 100,0 en voor alle andere jaren worden de indexcijfers ten opzichte van het door u gekozen jaar aangegeven. Druk daarvoor op de knop 'naar indexcijfers. Er verschijnt een nieuw venster waarin u een jaar kunt selecteren.
^Selecteer jaartallen

In sommige tabellen zijn de gegevens beschikbaar in de vorm van een tijdreeks. Daarbij is dezelfde informatie voor meerdere achtereenvolgende jaren beschikbaar. Wanneer de tabel op uw scherm wordt getoond, is er een selectie gemaakt uit de beschikbare jaren. Vaak zullen er echter gegevens van extra jaren beschikbaar zijn. Als u gegevens van andere jaren toe wilt voegen aan de tabel, moet u drukken op de knop 'selecteer jaartallen'. Er verschijnt een nieuw venster met een lijst van alle jaren waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Hierin is aangevinkt welke gegevens al in de tabel zijn weergegeven. Door extra jaren aan te vinken en op de knop 'OK' te drukken kunt u jaren toevoegen. Overigens kunt u op deze manier ook jaren uit de tabel verwijderen door in de lijst jaren uit te zetten.
^Opslaan spreadsheet

U heeft in alle gevallen de gelegenheid om de gegevens in de tabel op te slaan als spreadsheet-bestand. Druk daarvoor op de knop 'opslaan spreadsheet'. Er wordt een nieuw venster geopend, waarin u de mogelijkheid heeft om het bestand te downloaden en op te slaan op uw eigen computer. U kunt hierbij eventueel een eigen naam aan het bestand geven. Het bestand wordt opgeslagen als een zogenaamd tab-bestand. Dit is een tekstbestand, waarbij alle kolommen van de tabel gescheiden zijn door tabs. U kunt dit bestandgewoon openen in een spreadsheetprogramma zoals Microsoft Excel. Als u op uw computer niet beschikt over een spreadsheetprogramma, kunt u het bestand ook openen in een tekstverwerkingsprogramma zoals Microsoft Word.
^Originele gegevens

In alle gevallen kunt op de knop 'originele gegevens' klikken. U gaat dan terug naar de tabel met de oorspronkelijke gegevens.


^


de knop 'terug'

Onderaan iedere pagina met een tabel staat een terug-knop. Met behulp van deze knop kunt u altijd terug naar de vorige pagina. Het verdient de voorkeur om deze knop te gebruiken in plaats van de terug-knop van uw browser, omdat deze laatste in de meeste gevallen niet juist zal werken.
^